Kontaktinfo för Hotellbokning

Thailandguiden samarbetar med R24 (reservation24) som är thailands största och mest meriterade hotellbokningsorganisation. Personalen finns på plats direkt i Thailand på kontor i Koh Samui, Phuket och Bangkok. Om du vill komma i kontakt med någon angående din bokning kan du i första hand vända dig till den personliga handläggaren som har hand om din bokning, dvs svara på det email som du fick efter utförd bokning.

Kontakta oss!

Vill du se status på din bokning eller göra en del/full- betalning?
Gå till ”Mina bokningar” och fyll i ditt bokningsnummer i formuläret som visas.
Status/Betalning på mina bokningar »

Vill du maila bokningspersonalen och ställa fråga eller ändra befintlig bokning?
Glöm inte att ange bokningsnummer. Skriv på engelska.
res@bkkbox.com

Tel/Fax/SMS kontaktinformation
Glöm inte ha ditt bokningsnummer till hands om du har ett sådant. Skriv/prata på engelska

Ring via telefon: +66 2 674 5555 (tänk på tidskillnaden +6 timmar jämfört med sverige)
Skicka SMS: +66 81 729 2333
Skicka fax: +66 2 674 5544

Vill du se enkel ”steg-för-steg-hjälp” för hur bokningen genomförs rekommenderar vi dig att öppna länken nedan
Steg-för-steg så här bokar du »
Läs gärna vår FAQ » .