Matnyttig fakta om Thailand

  • Statsskick: monarki

Huvudstaden heter Bangkok

Yta: 514000 km2

Huvudstad: Bangkok

Invånarantal: 61,2 miljoner

Invånare/km2: 119

Befolkning: thai 75%, Kineser 14, övriga 11%

Officiellt språk: thai

Läs och skrivkunnighet: 93%

 

Religion: buddister 94%, muslimer 4%, övriga 3%

Bnp: $6,400

Olika näringsgrenars andel av BNP: jordbruk 12%, industri 39%, service 49%

Exportvaror: datorer, kläder, ris, gummi, elektriska apparater

Exportländer: USA, Japan, Kina, UK Singapore, Tyskland, Malaysia

Importvaror: råvaror, fordon, stål maskiner, bränsle

Importländer: Singapore, Japan, USA, Kina Tyskland, Malaysia, Taiwan

Naturtillgångar: trä, tenn, bly, gips, zink fisk, naturgas

 

Ekonomi och näringsliv

Efter en mycket stark växande ekonomi under tio år med en årlig tillväxt på ca 9% så kraschade ekonomin 1997. Orsaken var att en svagare bytesbalans gjorde bathen känslig för spekulativa attacker. Den thailändska centralbanken svarade på attacken genom stödköp av bathen och med att höja räntan, men tvingades till slut att låta bathen flyta. Vilket förde med sig att bathens värde i förhållande till dollarn sjönk ifrån 25 per dollar till 56 för en dollar i början av 1998. Under 1999 sattes ett åtgärdspaket in för att höja tillväxten med 4%, ett mål som nåddes både under 1999 och 2000 samt beräknas nås under 2001.
Huvudnäringen när det gäller antal sysselsatta är jordbruket, där ris är den främsta grödan. Andra viktiga grödor är spannmål, sockerrör och soyabönor. Fisket av främst räkor är betydande. Fler viktiga näringsgrenar utgörs av bomull, tobak och gummiplantager samt gruvbrytning där tenngruvorna på Phuket tidigare haft en speciellt viktig betydelsesom nu är nedlagd pga miljötekniska skäl.
En näring som har fått en ökad betydelse är turismen där Bangkok, Hua Hin, Phuket och Pattaya är de viktigaste turist orterna. Thailand besöks årligen av ca 10 milj turister. Värdet på Thailands export för år 2000 var 68.2 miljarder US dollar Thailands viktigaste exportvaror är elektronik, kläder, räkor och ris. De viktigaste exportländerna var US 22%, Japan 14%, Singapore 9%. Samtidigt importerade Thailand varor för ett värde av 61.8 miljarder US dollar, mestadels maskiner, bilar, stål och bränsle. De viktigaste importländerna är Japan 26%, US 14%, Singapore 6%.

 

Geografi och natur

Thailand består av berg och bördigt slättland i norr, och berg och platåland i öster, den centrala delen består av leravlagring från floden Chao Phraya och det är där som Thailändarna har sin ”risskål”. Södra delen är låg bergig och skogsbeklädd. Den Thailändska floran och faunan består av ett betydande mångfald av växter och djur.

 

Statsskick

Thailand har ett statsskick som liknar det som finns i Sverige konstitutionell monarki.
År 1933 under Kung Prajadhipok, (1925-1935) upphörde det kungliga enväldet att gälla och thailand fick en monarki som hade den engelska som förebild. Kung Ananda Mahidol (1935 – 1946) gav 1939 Thailand dess nuvarande namn, det tidigare namnet var Siam.
Thailand är kombination av de två Thailändska ordern, Prathet lika med land och thai vilket betyder fri, en grov översättning lär bli frihets landet.
Nuvarande monark Kung Bhumibol (Rama IX) har regerat Thailand sedan mitten av 40-talet.
Den Thailändska monarken har betydligt större ”inofficiell” politisk makt än den Svenska (De styrande kan ta en viss hänsyn till kungens åsikt, på grund av monarkens stora popularitet hos folket).
Monarken är mycket populär bland thailändarna, ett bevis för det är att nationaldagen är densamma som Konungens födelsedag den 5 december. Man talar aldrig nedlåtande om den Kungliga familjen.
Den politiska makten utövas av ett tvåkammarsystem bestående av ett represetanthus med 500 medlemmar och en senat med 200 medlemmar, där represetanthuset och senaten väljs av folket för en period av fyra år. Konungen utser primärministern ur det folkvalda represetanthuset, det bruka bli ledaren för det parti som har mest stöd bakom sig.

 

Miljömedvetandet

Att tänka på miljön är inget som har haft någon högre prioritet i Thailand. De thailändska skogarna har avverkats i ett rasande tempo vilket har fört med sig att Thailands yta numera bara är skogbeväxt till ca 25%. Den thailändska regeringen har uppmärksammat problemet med den skövlade skogen och satt in ett åtgärdsprogram för att återskapa skogbeståndet. Mest utsatt är teakträden i norr, beståndet av de thailändska teakträden är nu så litet att man har förbjudit avverkningen. Efter som det förekommer illegal avverkning så måste även den enskilda thailändaren bestämma sig för hur man ska se på det kvarvarande beståndet. Är dessa en naturtillgång som man vill bevara till kommande generationer, eller är de bara potentiella möbler. På grund av den stora skogs avverkningen, så har också utrymmet för många olika arter av däggdjuren krympt. I kombination med tjuvjakt har det fört med sig att flera arter bland däggdjuren, är med på den internationella listan över utrotnings hotade arter. Av de ca 900 olika fågelarterna anses 20% vara direkt utrotningshotade. Men glädjande nog så har miljö arrangemanget ökat i Thailand vilket har medfört att skogsreservat skapats. Andra miljöproblem är avlopp och luft föroreningar ifrån fabriker och större städer samt enorma soptippar som bara växer och växer vid de stora turistorterna.

 

Gyllene triangeln och narkotika

Den Gyllene Triangeln täcker ca 38 miljoner hektar av regnskog med större och mindre bergstrakter i gränslandet mellan Burma, Laos och Thailand. Det är här som floden Ruak rinner ut i Mekongfloden och gör så att Burmas, Laos och Thailands gränser bildar en triangel. Detta område är mycket populärt bland alla äventyrslystna turister.
Dom här delarna nordöstra Burma, norra Laos samt norra Thailand är också mycket fattiga områden vilket medför ibland att bönderna frestas att odla opium som sedan köps upp av mafiosos som i undangömda laboratorium vidareförädlar opiumet till heroin. Det mesta säljs vidare till U.S.A och Europa.
Det land som lyckats bäst i kampen mot narkotikan är Thailand. De har nästan utplånat den inofficiella odlingen i landet. En del påstår att det främst beror på att turistnäringen är mer lönsam än knarkodling. Läs mer om narkotika i Thailandguidens turistsida.

 

Religon och folk

Av thailands befolkning på ca 61 miljoner invånare består 80% av thailändare varav den största minoritetsgruppen är Kineser. Ungefär 3 miljoner Kineser lever i Thailand.
De övriga minoritetsgrupperna är malajer, khmerer m fl. Den största gruppen talar något slag av thaidialekt.
Den största religionen är buddhismen. Thailand är faktiskt ett av de starkaste buddhismfästena i världen, den utövas av hela 95% av landets invånare.
En liten minoritet muslimer, ca 4%, finns huvudsakligen vid gränstrakterna till Malaysia. Buddhismen vars anfader var den indiska prinsen Siddhar`ta Gauta´ma (560 – 480 f.kr) fick sig tilldelad namnet Buddha den ”upplyste”. De fyra viktigaste händelserna i Buddhas liv var hans födelse i Lumbini i Nepal, hans upplysning ”bodhi”, hans predikan om lidandet vid Benares samt hans ingående i nirvana i Kushinagara. Genom att följa Buddhas lära om de fyra sannigarna kan man ingå nirvana.

A: Allting i tillvaron är lidande.
B: Lidandet uppstår ur begäret som binder människan vid tillvaron och därmed leder till ett ständigt kretslopp av återfödelse och död.
C: Lidandet kan upphöra genom att begäret övervinns.
D: Detta uppnås av den som följer den åttafaldiga stigen vilken leder till insikt om livet. Stigen består av rätt åskådning, rätt beslut, rätt gärning, rätt meditation, rätt tal, rätt strävan, rätt tänkande och rätt liv.

Det är allmänt utbrett i thailand att unga män ska tillbringa en tid av ca tre månader som munk. Statsanställda har rätt till tre månaders betald ledighet för att leva munkliv. Det är under kloster livet som den unga munken genomgår en mogenhetsprocess och blir en man, en ung man som inte har gjort sin klostertid blir oftast betraktad som barnslig och omogen. Med tanke på att thailand har två års allmän värnplikt, så är det en märklig uppfattning. Kloster tiden kan vara ett sätt för Thailändarna att bevara sin kultur samt lära sig att respektera den äldre generationen. Numera avstår de flesta ungamän ifrån munklivet.

Hotell och Boende i Thailand
Det finns gott om Hotell och boende former i Thailand, alltifrån budgetboende till fina prisvärda hotell. Du kan boka Hotell och Hostels med fördel från våran portal. Vi samarbetar med de 3 största hotellorganisationerna i Thailand och förmedlar direkt utan mellanhänder superbra priser till massor av kringresande svenskar varje år. Från menyn till vänster hittar du bokningsmöjlighet både till hostels och hotell runt om i Thailand.