Registrering av företag i Thailand

Här följer lite tips, råd och information om vad som gäller angående att starta företag i Thailand.

Uppehållstillstånd Thailand

Det enklaste sättet att få uppehållstillstånd du etablerar en fast / Företag i Thailand. Är du över 50 år är försäkrade eller har mycket god inkomst, det finns också andra bra system.

Diverse kostnader för att starta företag i Thailand
25000 Baht -> Anmälningsavgift för att starta bolag oavsett bolagsform
20000 Baht -> Arbetsavgift för första år. Förnyelse därefter 6000 Baht per år

Regler och råd för företag ägda av utlänningar
– Du kan äga som mest 49% av aktiekapitalet och resterande 51% måste ägas av en eller flera thailändare
– Försök alltid sprida de 51% på thailändare som inte känner varandra
– Ett av myndigheterna godkänt kontor eller arbetsplats krävs för dig och dina anställda. Observera att polisen ofta kontrollerar detta vid uppstart av företag i Thailand

Kostnad Företag – 1 anställd utlänning och 1 anställd thai person
Du måste alltid minst ha lika många thailändare anställda som utlänningar på ditt bolag.
Ungefärlig kostnad per år för företag i Thailand med en thailändare och en utländsk arbetare (2 anställda)
– 24000 Baht skatt och sjukförsäkring för thailändaren, Lön tillkommer
– 24000 Baht skatt och sjukförsäkring för den anställde utlänningen, Lön tillkommer
– 24000 Baht Redovisningskostnad revisor (2000 Bath pr månader.)
– 17000 Baht Bokslutskommuniké Redovisning hos revisor

Du får härigenom ansöka om tre månader uppehålls-och arbetstillstånd och möjlighet att förlänga till ett år därefter.
Visum med arbetstillstånd skall sökas i Sverige eller på ambassad utanför Thailand. Till exempel Penang, Malaysia.
När detta är gjort utanför landet 2 gånger så kan man den tredje gången ansöka om arbetstillstånd 1 år på immigrationsmyndigheten på plats i Thailand.

Kostnad Företag – 1 anställd utlänning och 4 anställd thai person
Ungefärlig kostnad per år för företag i Thailand med fyra thailändare och en utländsk arbetare (5 anställda)
– 92000 Baht skatt och sjukförsäkring för thailändarna (4 pers x 2000B/mån), Lön tillkommer
– 24000 Baht skatt och sjukförsäkring för den anställde utlänningen, Lön tillkommer
– 24000 Baht Redovisningskostnad revisor (2000 Bath pr månader.)
– 17000 Baht Bokslutskommuniké Redovisning hos revisor

I detta fall kan du söka för 1 års uppehållstillstånd (arbetstillstånd). Du söker detta 1 årsvisum första gången utanför Thailand (sverige alt. ambassad malaysia etc) och därefter, nästkommande 1-års ansökningar, på immigrationsmyndigheten i Thailand

Ett bra tips är att försöka få tag på en revisor som är van vid att hantera utländska, gärna skandinaviska, kunder/företag…

…och glöm inte diskutera i forumet om du har mer frågor kring företagande i Thailand. Många av forumets medlemmar driver företag i Thailand och kan hjälpa dig med tips och råd. Lycka till!